w w w . K R F M i B . p l

Drogi Użytkowniku Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów Masażystów i Biomasażystów

Z dniem 24 maja 2018 roku po 8 latach, rejestr www.krfmib.pl zaprzestaje działalnoęci.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 Administrator danych osobowych KRFMiB z dniem 25 maja 2018 roku zaprzestanie przetwarzania danych osobowych oraz usunie je w całości ze swojej bazy.

Dziękujemy za wspólne tworzenie bezpiecznej bazy fizjoterapeutów, masażystów i biomasażystów przez ostatnie 8 lat.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z informacjami wcześniej zawartymi na stronie,
KRFMiB NIE BYŁ NARZĘDZIEM INSTYTUCJI PAŃSTWOWEJ.

Wszelkie pytania związane z obowiązkową rejestracja fizjoterapeutów prosimy kierować do odpowiedniego organu Administracji Państwowej.