Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, Masażystów i Biomasażystów to ogólnopolska baza skupiająca specjalistów z branży fizjoterapeutycznej, masażystów, gabinety SPA, ośrodki odnowy biologicznej, placówki edukacyjne. Rejestr dostępny jest zarówno dla osób prywatnych poszukujących specjalistów w danej dziedzinie jak również dla podmiotów oferujących swoje usługi zgodne z tematyką i zakresem Rejestru.

Rejestracja w KRFMiB jest procesem szybkim i automatycznym, odbywa się pod kontrolą administratora Rejestru, a wszelkie zgłoszone do Rejestru dane są weryfikowane w jednostkach, z których wydany został dokument potwierdzający nadane uprawnienia.

Użytkownik podczas rejestracji otrzymuje własny numer ID i po dokonaniu weryfikacji nadesłanych dokumentów otrzymuje pełny dostęp do swojego konta w Rejestrze.

Zarejestrowany użytkownik otrzymuje Certyfikat Ogólnopolskiej Bazy KRFMiB  z  nadanym numerem ID potwierdzającym jego uprawnienia  i kwalifikacje.

Korzyści wynikające z rejestracji w Ogólnopolskiej Bazie KRFMiB wiążą się z potwierdzeniem rzetelności związanej z zakresem wykonywanej działalności jak i potwierdzają sprawdzone przez KRFMiB  kompetencje i kwalifikacje.

Przejrzysty panel wyszukiwania, umożliwia osobom prywatnym odnalezienie specjalisty bądź placówki w danym zakresie oraz ocenę kompetencji poprzez załączoną do panelu użytkownika księgę gości.

Ogólnopolska Baza KRFMiB jako podmiot współpracuje z Instytutem Patologii Narządu Ruchu zrzeszającym  polskich specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i technik manualnych.

Ogólnopolska Baza KRFMiB jako źródło danych służy udostępnianiu wyłącznie tych informacji z Krajowego Rejestru, które są zaakceptowane przez jego użytkowników oraz chronione zgodnie z polskim ustawodawstwem.

stat4u